Om mig

Om mig

Jeg er uddannet socialrådgiver og psykoterapeut, og har beskæftiget mig med telepatisk kommunikation med dyr siden 2006. Jeg har gennemgået uddannelse og intensiv træning hos Winnie Stubkjær i Danmark og har haft flere læringsophold
hos Dawn Hayman i USA.
Jeg har et hobbylandbrug sammen med min mand; vi har islandske heste, katte og fritgående høns.

Min tilgang til telepatisk kommunikation er baseret på, at jeg oplever at der kun findes én bevidsthed, som mennesker, dyr, planter m.m. udtrykker på ganske forskellig vis. Derved er alt levende ligestillet – ligeværdigt – brødre og søstre,
som indianerne siger; selv om mennesker, dyr, planter osv. har mange forskellige evner og kompetencer – både som race og som individ.

Det er mit ønske, igennem telepatisk kommunikation at hjælpe mennesker og dyr til en større gensidig forståelse.

Jeg har lært utrolig meget af de dyr, jeg kommunikerer med – og lærer fortsat. Jeg bliver inspireret af dyrs forståelse af livet, som er væsentlig mindre kompliceret end de fleste menneskers, men ofte meget dyb. Det er min hensigt, at videregive de indsigter jeg har fået i mit arbejde med dyrene, til mine kunder.

Mange års rådgivningserfaring kommer mine kunder til gode, i processen omkring formidling og bearbejdning af budskaberne.

TIL TOPPEN